Uw klacht, iedere uiting van onvrede of ontevredenheid over onze dienstverlening - in welke vorm dan ook - kan schriftelijk gestuurd worden naar:


AFIA Groep

Afdeling Klachtafhandeling
Televisiestraat 200
2525 LV DEN HAAG


Wat gebeurt er met de klacht?


Binnen 10 werkdagen sturen wij een eerste inhoudelijke reactie op de klacht. Mochten we meer tijd nodig hebben om de klacht af te handelen, dan laten wij dit tijdig weten.


Kifid


Natuurlijk doen wij onze uiterste best om de klacht zo zorgvuldig mogelijk af te handelen. Mochten wij hier naar je mening helaas niet in slagen, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiƫle Dienstverlening (Kifid).


Kifid bemiddelt alleen voor consumenten en behandelt alleen klachten die gaan over financiƫle producten en diensten. Daarnaast mag de klacht niet eerder bij een rechter of andere geschil beslechtende instantie ter beoordeling zijn neergelegd.


Meer informatie over het indienen van een klacht bij Kifid vindt u op www.kifid.nl.