DE BELASTINGAANGIFTE: AFIA HELPT U GRAAG MET EEN VAN DE MEEST VERVELENDE ASPECTEN VAN ONDERNEMEN.


Uw klacht, iedere uiting van onvrede of ontevredenheid over onze dienstverlening - in welke vorm dan ook - kan schriftelijk gestuurd worden naar:


AFIA Groep

Afdeling Klachtafhandeling
Televisiestraat 200
2525 LV DEN HAAG


Wat gebeurt er met de klacht?


Binnen 10 werkdagen sturen wij een eerste inhoudelijke reactie op de klacht. Mochten we meer tijd nodig hebben om de klacht af te handelen, dan laten wij dit tijdig weten.


Kifid


Natuurlijk doen wij onze uiterste best om de klacht zo zorgvuldig mogelijk af te handelen. Mochten wij hier naar je mening helaas niet in slagen, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).


Kifid bemiddelt alleen voor consumenten en behandelt alleen klachten die gaan over financiële producten en diensten. Daarnaast mag de klacht niet eerder bij een rechter of andere geschil beslechtende instantie ter beoordeling zijn neergelegd.


Meer informatie over het indienen van een klacht bij Kifid vindt u op www.kifid.nl.


BELASTINGEN

Als u op zoek bent naar een goed kantoor merkt u dat u vele zaken wilt toetsen. De prijs is daarbij niet allesbepalend, zoals u wellicht al weet of heeft gemerkt. Goedkoop is soms duurkoop. Toch vinden we het belangrijk om onze diensten tegen scherpe prijzen aan te bieden, zonder daarbij afbreuk te doen aan kwaliteit.

AFIA doet een maximale inspanning om uw belastingaangiften zo gunstig mogelijk te laten uitvallen. Als specialist voor de aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting zijn wij u op een betrokken wijze van dienst. Hoe we dat doen, leggen we graag uit in een vrijblijvend intakegesprek.

Tijdens dit intakegesprek worden tal van zaken en adviezen besproken. Zaken die aan de orde komen zijn o.a.:

 • de fiscale positie van u en uw eventuele partner
 • voorlopige teruggaaf
 • voorlopige aanslag
 • auto in de zaak of privé
 • huisvesting
 • personeel
 • inrichting administratie

Maar ook hebben we oog voor diverse ondernemersfaciliteiten:

 • startersaftrek
 • zelfstandigenaftrek
 • de mkb winstvrijstelling
 • meewerkaftrek
 • investeringsaftrek
 • willekeurige afschrijving

Wilt u eens praten over het uitbesteden van uw belastingaangiften, neem dan contact met ons op. U kunt het onderstaande formulier invullen en toesturen of ons bellen: 070 - 359 6429.

AFIA: VOOR ELKAAR!