FINANCIËLE EXPERTISE HOEFT NIET DUUR TE ZIJN!

MAAR IS HET VAAK WEL OMDAT MENSEN VAAK GOEDKOOP UIT WILLEN ZIJN.


Uw klacht, iedere uiting van onvrede of ontevredenheid over onze dienstverlening - in welke vorm dan ook - kan schriftelijk gestuurd worden naar:


AFIA Groep

Afdeling Klachtafhandeling
Televisiestraat 200
2525 LV DEN HAAG


Wat gebeurt er met de klacht?


Binnen 10 werkdagen sturen wij een eerste inhoudelijke reactie op de klacht. Mochten we meer tijd nodig hebben om de klacht af te handelen, dan laten wij dit tijdig weten.


Kifid


Natuurlijk doen wij onze uiterste best om de klacht zo zorgvuldig mogelijk af te handelen. Mochten wij hier naar je mening helaas niet in slagen, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).


Kifid bemiddelt alleen voor consumenten en behandelt alleen klachten die gaan over financiële producten en diensten. Daarnaast mag de klacht niet eerder bij een rechter of andere geschil beslechtende instantie ter beoordeling zijn neergelegd.


Meer informatie over het indienen van een klacht bij Kifid vindt u op www.kifid.nl.


Over ons

AFIA Groep

AFIA bedient al jaren mensen en ondernemingen op het gebied van administraties en belastingen. In de loop der jaren is deze dienstverlening niet alleen beter geworden, maar ook veelzijdiger. Tegenwoordig is AFIA een allround dienstverlener op financieel, fiscaal, administratief en verzekeringsgebied. Op het gebied van verzekeringen hebben we klanten altijd geholpen met het zoeken naar de juiste weg zonder zelf te bemiddelen of te adviseren maar ook daar hebben we stappen in gezet.

Wij richten onze dienstverlening speciaal op uw situatie en denken met u mee om voor u optimale winst te behalen. Of dit nu valt te behalen door kostenbesparing, door het bereiken van een minimale belastingdruk of met het beperken van uw risico's door het afdekken van verzekeringen.

Wilt u eens praten over wat we voor kunnen betekenen, neem dan contact met ons op. U kunt het onderstaande formulier invullen en toesturen of ons bellen: 070 - 359 6429.

AFIA: VOOR ELKAAR!