HET VERZORGEN VAN UW ADMINISTRATIE

IS VAAK GOEDKOPER DAN U DENKT.


Uw klacht, iedere uiting van onvrede of ontevredenheid over onze dienstverlening - in welke vorm dan ook - kan schriftelijk gestuurd worden naar:


AFIA Groep

Afdeling Klachtafhandeling
Televisiestraat 200
2525 LV DEN HAAG


Wat gebeurt er met de klacht?


Binnen 10 werkdagen sturen wij een eerste inhoudelijke reactie op de klacht. Mochten we meer tijd nodig hebben om de klacht af te handelen, dan laten wij dit tijdig weten.


Kifid


Natuurlijk doen wij onze uiterste best om de klacht zo zorgvuldig mogelijk af te handelen. Mochten wij hier naar je mening helaas niet in slagen, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).


Kifid bemiddelt alleen voor consumenten en behandelt alleen klachten die gaan over financiële producten en diensten. Daarnaast mag de klacht niet eerder bij een rechter of andere geschil beslechtende instantie ter beoordeling zijn neergelegd.


Meer informatie over het indienen van een klacht bij Kifid vindt u op www.kifid.nl.


HET VERZORGEN VAN UW ADMINISTRATIE

AFIA neemt de administratie voor het MKB en voor ZZP'ers op professionele wijze uit handen. Dat betekent dat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over uw boekhouding. Wij voeren wij de complete administratie, zowel bij ons op kantoor als bij u op locatie.

De administratie is uiteraard inclusief BTW-aangifte én financiële rapportages. Daardoor weet u altijd hoe de zaken er voor staan. Hoe, wanneer en in welke vorm de administratie wordt uitgevoerd, wordt in goed overleg afgesproken.

Administratie
Iedere ondernemer dient niet alleen volgens goed koopmansgebruik maar ook voor de Belastingdienst een administratie te voeren. Vaak zien ondernemers een administratie als een rompslomp en dat begrijpen we helemaal. Omdat het ons vakgebied is, zien we de administratie ook als een belangrijke informatiebron, mits tijdig bijgewerkt en goed uitgevoerd. We werken periodiek uw administratie helemaal bij. Informatie over vorderingen en schulden, maar ook winstresultaten en -vergelijkingen met bijvoorbeeld andere jaren of kwartalen, staan vervolgens weer overzichtelijk tot uw beschikking.

Als professional weten we als geen ander dat de administratieve lastendruk voor ondernemers hoog is. Door uw boekhouding en belastingaangiftevolledig aan ons uit te besteden, kunt u zich weer concentreren op dat wat voor u belangrijk is: ondernemen.

Wilt u eens praten over het uitbesteden van uw administratie, neem dan contact met ons op. U kunt het onderstaande formulier invullen en toesturen of ons bellen: 070 - 359 6429.

AFIA: VOOR ELKAAR!